Zabezpečovací zařízení

Firma SPOJMONT Brno, spol. s r.o. provádí návrh, montáž, instalaci a naprogramování elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) a elektronických požárních systémů (EPS). Firma SPOJMONT Brno, spol. s r.o. dodává zařízení a systémy např. těchto značek:

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

Systém Dominus Millennium

výrobce : SPELZA, s.r.o. - www.spelza.cz

tvoří ústředny MU2, MU3 a MU4. Pro jednodušší aplikace je určena ústředna MU1.

Produkt vycházející z čistě tuzemského prostředí vznikl na základě zkušeností v oblasti bezpečnostních systémů v předchozích letech a na základě požadavků, které souvisí s dynamickým rozvojem informačních technologií moderní doby.

Systém Dominus Millennium je zajímavý svými technickými parametry a cenovou dostupností.

 

Systémy Bosch

výrobce : ROBERT BOSCH GmBH - www.bosch.com

Systémy Bosch patří k předním světovým výrobkům bezpečnostních systémů. Firma BOSCH na základě dlouholetých zkušeností v oblasti vývoje a výzkumu bezpečnostních systémů neustále zdokonaluje a inovuje tyto systémy, což souvisí s požadavky na rozvoj informačních technologií dnešní doby.

 

Řady ústředen DSC Power 432/632 a DSC Power 832/864

výrobce : DSC DIGITAL SECURITY CONTROLS - www.dsc.com

Systémy EZS jsou prvky aktivní bezpečnosti. Aby systém fungoval jako celek a splňoval vše, co od něj očekáváme, je potřeba si upřesnit nároky, které budou na celý systém kladeny. Doporučujeme zvolit vhodnou ústřednu, která bude mít dostatečnou rezervu pro případné rozšíření systému o další zóny (smyčky) a periférie. Nabídka ústředen DSC je velmi rozsáhlá a nabízí využití jak pro rodinné domy, tak i pro velké komerční prostory.Tyto systémy se vyznačují vysokou spolehlivostí, modulárností, snadnou obsluhou a velmi dobrou cenou.

 

Řady ústředen Galaxy Classic 8 až 512
Ústředna Galaxy G3

výrobce : ADEMCO-MICROTECH Ltd. - www.ademco-microtech.com

Systém Galaxy je technicky řešen jako koncentrátorový, to znamená, že řídící jednotkou je ústředna, ze které je vedena jedna nebo čtyři komunikační linky, na něž se připojují tzv. koncetrátory, dále klávesnice a komunikační moduly pro připojení tiskárny a počitače PC. Ústředna je programovatelná z každé z instalovaných klávesnic nebo pomocí počítače. S uživatelem komunikuje česky. Systém je připojitelný k počítači řady PC pro účely monitorování poplachů i pro programování a diagnostiku. Další možností systému je připojení na pulty centrální ochrany přes přídavný komunikátor nebo Goldcom (komunikátor pro české podmínky, přenos přes české vysílače a pulty po telefonu). Připojitelná tiskárna umožňuje výpis událostí dávkově nebo průběžně.

 

Systémy SINTONY

výrobce : SIEMENS s.r.o. - www.siemens.cz

Multifunkční bezpečnostní systém s možností audiovizuálního ověřování poplachů a použití bezdrátových detektorů EZS. Systém EZS s možností integrace doplňkových funkcí kontroly vstupu, signalizace technických poplachů a audiovizuálního ověřování poplachů. Možnost použití speciálních bezdrátových detektorů a ovladačů řady SiRoute.

Výběr ze tří variant ústředny a modulární výstavba systému umožňuje efektivní přizpůsobení potřebám zákazníka. Jádro systému tvoří ústředna SINTONY SIxx1, která svými technickými vlastnostmi vymezuje jeho kapacitu.

Elektronické požární systémy (EPS)

Systém SECONET

výrobce : SCHRACK SECONET org.sl. - www.schrack-seconet.cz

Vývoj a výroba spolehlivé EPS je ve společnosti SCHRACK SECONET tradicí. Ve spolupráci s požárními specialisty, útvary prevence, projektanty a útvary zodpovědnými za bezpečnost se kontinuálně zlepšují parametry systémů tak, aby splňovaly měnící se bezpečnostní požadavky. Jedinečná plně redundantní systémová struktura garantuje neomezenou funkčnost i v případě poruchy některého komponentu. Díky decentralizované a modulární struktuře a možnosti individuálního nastavení jsou tyto systémy vhodné pro jakékoliv aplikace. Rozsáhlé aplikace je navíc možné zastřešit nadstavbovým systémem.

Systémy EPS SCHRACK SECONET splňují v plném rozsahu požadavky příslušných, zejména evropských norem (např. EN 54) a jejich národních úprav, jakož i standardům jednotlivých akreditovaných zkušeben a sdružení (BASEEFA, VdS, ATEX, atd.). Dodávané komponenty jsou schváleny pro použití v České republice pro použití v civilním sektoru, v Armádě ČR (Military Certifikat) a Lodním a průmyslovým registrem.

 

Systémy ZETTLER - Expert (ZX1, ZX4)

výrobce : ZETTLER ČR, spol. s r.o. - www.zettler.cz

ZETTLER Expert je moderní adresovatelný analogový systém pracující na základě tyco MX TECHNOLOGY využívající nejnovější detekční principy :

  • MX FASTLOGIC - detekční algoritmus pracující na bázi fuzzy logic, který vyhodnocuje změnu koncentrace kouře se současnou změnou teploty.
  • MX HPO - teplotně kompenzovaný opticko-kouřový princip.
  • MX CCO - teplotně kompenzovaná detekce oxidu uhelnatého.

Použití těchto principů zvyšuje rychlost a spolehlivost detekce. Systém ZETTLER Expert nabízí jak kompaktní, tak modulární ústředny. Adresovatelný analogový systém ZETTLERŽ Expert je díky své modulární výstavbě vhodný pro všechny typy objektů. Vzhledem k tomu, že ústředny je možné zapojit do sítě, lze systém použít pro zabezpečení i velice rozsáhlých objektů s vysokými nároky na spolehlivost systému EPS.

 

Systémy LITES

výrobce : LITES, a. s. - www.lites.cz

Systémy elektrické požární signalizace LITES jsou soubory zařízení určených k vyhodnocování požární situace ve střeženém objektu.

 

Systém ESSERTRONIC 8000C/M a 8008

výrobce : W. ESSER NETWORKS GmbH - www.esser.com

Ochranu a zabezpečení budov, vnitřního vybavení a pracovních prostor EPS je možné uskutečnit efektivně a s přijatelnými náklady jen tehdy, pokud jsou k tomu účelně a koncepčně vyvinuty odpovídající bezpečnostní systémy. V prostorách, kde jsou kladeny nejnáročnější bezpečnostní požadavky, ať už v nejmenších provozech nebo ve velkých průmyslových či administrativních komplexech, všude tam nachází uplatnění ústředny EPS Essertronic 800x.