Audio systémy

Ozvučovací a evakuační systémy

Pod pojmem ozvučovací systémy si představíme systémy veřejného ozvučení používané k oslovení co nejširšího okruhu zákazníků (např. obchodní domy) nebo návštěvníků (např. letiště) apod.

Podstatné vlastnosti systémů jsou srozumitelnost hlášení, jeho dostatečná hlasitost, možnost připojení a spolupráce s elektronickými zabezpečovacími a protipožárními systémy (EZS a EPS), vysoká spolehlivost v dlouhodobém provozu, nezávislost na výpadku sítě, hudba na pozadí, rozdělení reproduktorů na skupiny (zóny) a tzv. nucený poslech.

Firma SPOJMONT Brno, spol. s r.o. navrhuje a dodává systémy od předních světových výrobců ozvučovacích systémů např.:
Firma SPOJMONT Brno, spol. s r.o. je schopna na přání zákazníka navrhnout a dodat ozvučovací systémy i od jiných výrobců.

Nahrávací systémy

Potřeba zajištění nahrávacích zařízení vznikla v souvislosti s novelou trestního řádu platného od 1.1. 2002. Nahrávací systémy jsou zařízení s možností záznamu a přehrání hlasu a jeho okamžitou archivaci na CD. Tento systém je využíván soudy a Policií ČR.

Firma SPOJMONT Brno, spol. s r.o. vybavila nahrávacími systémy jednací síně v objektu Krajského soudu v Brně, dále pak v objektech okresních soudů v Jihomoravském kraji a několika dalších objektech okresních soudů v Čechách a na severní Moravě.

Firma SPOJMONT Brno, spol. s r.o. navrhuje a dodává nahrávací systém vyvinutý pracovníky firmy SPOJMONT Brno, spol. s r.o., který vznikl na základě požadavků zákazníků.